Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘fanghekk’

Forskrift for hold av storfe gir en del retningslinjer med mye fornuft. For eksempel sier §6 at “Storfe skal ha forsvarlig tamhetsgrad,og kalver skal vennes til mennesker fra tidlig alder.” I tillegg sier den at det skal finnes innretninger som gjør det mulig å fiksere dyr ved veterinærbehandling og liknende. Ikke alle kyrne våre har vært like tamme fra starten av, men vi bruker nå en del tid på å få de trygge på oss.

I tillegg har vi kjøpt utstyr som gir oss mulighet til å fange og fiksere, og vi jobber med å venne dyra til dette. For det første har vi en kombinert fang- og fôrhekk, som til daglig fungerer som matfat, men som ved enkle grep kan låse fast kua når hun stikker hodet inn. Dette begynner de å bli vant til, og forholdsvis trygge på. I tillegg har vi satt opp en drivgang som ender i et lite kve vi kan lukke. Vi tar de opp dit innimellom, og i enden vanker det brød og kraftfôr, så dette er en populær aktivitet.

Det å gå ut av beite og opp drivgangen synes de er veldig spennende, og det blir alltid litt løping og bukkesprett frem og tilbake innimellom brødbitene. I det hele tatt er de ganske aktive om dagen, og det foregår stadig en form for ku-sisten nede på beitet.

Read Full Post »