Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘stambok’

I slutten av februar var vi på årsmøte i Landslaget for Gammalnorsk spælsau. Vi er jo nokså nyoppstartede sauebønder, og det var veldig hyggelig og interessant å treffe andre Gammalnorsk spælsau entusiaster og lære mer om rasen. Blant annet så var vi på besøk til et par besetninger og så på sau.

Vi har fått sauene våre fra ulike besetninger, og vi syns at en del av søyene ser litt ulike ut. Vi har mistenk at ikke alle er helt renraset, og helgen etter møtet fikk vi besøk av Anne Lise og Yngvar som har holdt på med rasen i mange år. De så på sauene våre sammen med oss, og vi fikk i grunn bekreftet mistanken vår om at flere av dem ikke er helt rasetypiske. Men vi har heldigvis mange som er det også!

Vi har som mål å ha rasetypiske sauer fordi vi syns det er viktig å bevare den gamle norske rasen. Men det betyr ikke at vi kommer til å slakte de som ikke er det. Særlig nå i startfasen så trenger vi livdyr og kommer nok til å beholde dyr som kanskje ikke er ideelle. 

Det som blir viktig er å holde orden i papirene sånn at vi har full oversikt over hvilke dyr som er gode avlsdyr og hvilke som ikke er det, og siden Kristin er manisk opptatt av orden i papirene, så kommer nok ikke det til å være noe problem.

Vi oppdaget også at det er mange av besetningene i Akershus som har dyr som er i slekt. Det er naturlig siden det ikke har vært så mange besetninger, og man er avhengig av å kjøpe værer fra hverandre. I høst hadde vi 3 værer som vi trodde kom fra tre forskjellige steder, og var veldig fornøyd med det. Men det viser seg at disse tre hadde far/bestefar som kommer fra samme besetning! Heldigvis viste det seg at de kom fra ulike linjer i denne besetningen, men vi fikk oss en liten støkk 🙂 

Nå har vi en jobb foran oss med å kartlegge alle søyene, og skaffe stamtavler så vi får best mulig avl  fremover. Friske, sunne dyr med gode morsegenskaper og mest mulig renraset gammelnorsk spælsau er målet.

Read Full Post »

Forskrift for hold av storfe gir en del retningslinjer med mye fornuft. For eksempel sier §6 at “Storfe skal ha forsvarlig tamhetsgrad,og kalver skal vennes til mennesker fra tidlig alder.” I tillegg sier den at det skal finnes innretninger som gjør det mulig å fiksere dyr ved veterinærbehandling og liknende. Ikke alle kyrne våre har vært like tamme fra starten av, men vi bruker nå en del tid på å få de trygge på oss.

I tillegg har vi kjøpt utstyr som gir oss mulighet til å fange og fiksere, og vi jobber med å venne dyra til dette. For det første har vi en kombinert fang- og fôrhekk, som til daglig fungerer som matfat, men som ved enkle grep kan låse fast kua når hun stikker hodet inn. Dette begynner de å bli vant til, og forholdsvis trygge på. I tillegg har vi satt opp en drivgang som ender i et lite kve vi kan lukke. Vi tar de opp dit innimellom, og i enden vanker det brød og kraftfôr, så dette er en populær aktivitet.

Det å gå ut av beite og opp drivgangen synes de er veldig spennende, og det blir alltid litt løping og bukkesprett frem og tilbake innimellom brødbitene. I det hele tatt er de ganske aktive om dagen, og det foregår stadig en form for ku-sisten nede på beitet.

Read Full Post »

I desember dukket det opp en annonse på 3 kyr av rasen Dexter til salgs. Vi har lenge planlagt at dette er rasen vi vil ha i tillegg til Belted Galloway, og slo til. Nå er alle de tre nye i hus, og vi har til sammen 6 kyr.

De vi kjøpte nå var ei sort ku med horn som skal kalve i april. Hun har fått navnet Vera. Så er det Vrikke, ei brun ku med horn som muligens skal kalve i august, men vi er ikke helt sikre. Når hun har falt til ro her hos oss skal Kristin finne ut om hun er drektig, praktisk med in-house veterinær!  Tredjemann er Vrikkes datter fra 2009, ei søt lita brun kvige med horn. Siden hun er så søt har vi kalt henne opp etter niesen vår Anna.

Dexter er en liten rase med en gjennomsnittlig vekt for en ku på omkring 300kg, og en skulderhøyde på 90 – 110 cm. De passer ypperlig i vår driftsform, og ikke minst på beitene her i landskapsvernområdet. Vil du lese mer om Dexter kan du gjøre det her. Vi skal legge ut litt flere bilder i løpet av noen dager!

Read Full Post »